MÍSTO KONÁNÍ
ODBORNÝ PROGRAM
ABSTRAKTA
KONTAKT

Satelitní symposia

 

Čtvrtek 30. 11. 2017

12.15-13.15 Sál Platinum

Mesalazine: is ECCO right? (15 min + 5 min diskuse)
Prof. Dr. Eduard F. Stange (Stuttgart)

Lokální terapie IBD (15 min + 5 min diskuse)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (Praha)

UDCA v terapii jaterních chorob (15 min + 5 min diskuse)
Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. (Olomouc)

 

12.15-13.15 Sál Gold

Téma: Diagnostika a léčba NAFLD/NASH

Předsedající: Prof. MUDr. Radan Brůha Ph.D.

Metabolické účinky žlučových kyselin
Prof. MUDr. Libor Vítek Ph.D. (Praha)

NAFLD/NASH – Diagnostika
MUDr. Pavel Taimr (Praha)

NAFLD/NASH – Léčba
MUDr. Tomáš Fejfar Ph.D. (Hradec Králové)    

 

17.15-18.15 Sál Platinum

Téma: Interdisciplinární spolupráce - léčíme vždy jednu chorobu?

Předsedající: Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (FN Motol, Praha)

Asociace Hidradenitis Suppurativa a M. Crohn
Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. (FN Královské Vinohrady, Praha)

Asociace Uveitis a IBD
Doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA (Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

 

18.30-19.15 Sál Diamant

Téma: Přístup k pacientovi s Crohnovou nemocí po selhání anti TNF terapie

Předsedající: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (ISCARE Praha)
prim. MUDr. Michal Konečný Ph.D. (II. Interní klinika FN Olomouc)

Léčba pacienta po selhání anti TNF léčby
MUDr. Přemysl Falt Ph.D. (Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava)

Léčba pacienta s fistulující Crohnovou nemocí
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. (ISCARE Praha)

Prve skúsenosti s liečbou ustekinumabom
prim. Barbora Kadlečková (Assiduo Bratislava)

Příchod nových biologik - změna managementu léčby Crohnovy nemoci
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (ISCARE Praha)

3D video - mechanismus účinku anti IL12/23 léčby

 

Pátek 1.12 2017

07.15-08.15 Sál Platinum

 

JAK/STAT signální cesty v patogenezi IBD
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (ISCARE Praha)

Postavení biosimilárních léčiv v terapii IBD. Současné klinické zkušenosti a výhled do budoucnosti
Prim. MUDr. Michal Konečný, Ph.D. (FN Olomouc)

 

11.45-12.45 Sál Platinum

Předsedající: MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

CREDIT – aktuální data
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

VDZ v léčbě UC: GL update, reálná klinická data update, kazuistika
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D

VDZ v léčbě CD: GL update, reálná klinická data update, vedolizumab vs. ustekinumab, kazuistika
Doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

VDZ v léčbě Bio naivních/anti-TNF nevhodných pacientů: reálná klinická data update, vedolizumab vs. anti-TNF, kazuistika – anti-TNF nevhodný pacient, SK konsenzus
MUDr. Jozef Baláž (Slovensko)

Shrnutí, závěr: CZ konsenzus

 

18.15-19.15 Sál Gold

 

Téma: IBD DISKUZNÍ FÓRUM 2017 v otázkách a odpovědích

Předsedající: MUDr. Přemysl Falt, PhD. (Vítkovická nemocnice, Ostrava)

MUDr. Luděk Hrdlička (Medicon a.s., Praha)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (ISCARE Praha)
Doc. MUDr. Pavel Drastich, PhD. (IKEM, Praha)

 

18.15-19.15 Sál Platinum
Česko-Beninské gastroenterologické Symposium

Benin – Neznámý
Christophe Adjassoho (Vienna, Austria)

Beniňané v Česku a Slovensku (gastroNOMIE)
Zora Gbaguidi (Praha, ČR)

Gastroenterologie v Beninu
Raimi Kpossou Cotonou (Benin)

Spolek přatel Benin Santé - Intenzifikace prevence a hepatid v Beninu
Marie Rydlová (Ostrava, ČR)

Česká „digestivní“ stopa v Beninu - Mise českých lékařů v Beninu
Martin Bolek (Ostrava, ČR)

 

Pozvánka je k dispozici ZDE